top of page

Játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Németh Janka egyéni vállalkozó (a továbbiakban: JANKA) által üzemeltetett janka.shop és jankamagazine Instagram és Facebook oldalokon megjelenő nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

 

A Játékok szervezője a JANKA.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 16. életévét betöltötte (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételéhez, nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjének hozzájárulásával jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

 • a JANKA tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

     2. A Játék leírása

A Játékban a JANKA és a JANKA online magazine Instagram és Facebook oldalon közzétett poszt feltételeinek megfelelő felhasználók vehetnek részt.

 

    3. A Játék időtartama:

 

2022.10.02-10.31.

 

     4. Jelentkezés a Játékra

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:

 

 • teljesítik a nyereményjáték feltételeit:

  • a játék időtartama alatt, rózsaszín outfitjükről (ez lehet teljes rózsaszín szett, de elég, ha egy-egy ruhadarab vagy kiegészítő rózsaszín az outfiten belül) képet készítenek és azt elküldik privát üzenetben vagy a shopjanka@gmail.com email címre, vagy Instagram storyban vagy posztban kiteszik és taggelik a @janka.shop vagy @jankamagazine Instagram oldalakat. A képek a tulajdonos engedélye nélkül nem kerülnek továbbításra és nem lesznek felhasználva!

  • kommentben meghívják egy ismerősüket a játékba

   5. Nyeremény

A játék során az alábbi nyereményt sorsoljuk ki:

 

1db 20.000 Ft értékű JANKA vásárlási utalvány, melyet kizárólag online lehet felhasználni.

 

A nyeremény másra át nem ruházható!

 

Sorsolás

A sorsolás egy erre kitalált, hitelesített felületen történik. Erről képernyőfelvétel készül és Instagram és Facebook storyba kerül ki.

 

        6. Nyertes értesítése

A nyerteseket a JANKA és a JANKA online magazine Instagram és Facebook oldalokon, valamint privát üzenetben is értesítjük. Amennyiben a fentieknek a nyertes nem tesz eleget, a nyeremény átvétele meghiúsul, és a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és Németh Janka egyéni vállalkozót semmilyen további felelősség nem terheli.

 

 

       7. Felelősség kizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a JANKA nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a JANKA-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A JANKA kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A JANKA nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldalak technikai okokból időszakosan nem érhetőek el.

 

     8. Jelen szabályzat elfogadása

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét Németh Janka egyéni vállalkozó az adott nyereményjátékokat közzétevő JANKA és JANKA online magazine Facebook és Instagram oldalán a nyilvánosságra hozza.

 

 

Kelt: Budapest, 2022.10.02.

bottom of page