Játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Németh Janka egyéni vállalkozó (a továbbiakban: JANKA) által üzemeltetett @janka.shop Instagram oldalon megjelenő nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

 

A Játék szervezője a JANKA és Hegyes Bertalan.

 

  1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki 16. életévét betöltötte (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételéhez, nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjének hozzájárulásával jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

  • a JANKA tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személy megbízottjai, valamint annak közeli hozzátartozói.

 

   2. A Játék leírása

A Játékban a JANKA Instagram oldalon közzétett poszt feltételeinek megfelelő felhasználók vehetnek részt.

 

   3. A Játék időtartama:

 

2022. január 13-19.

 

   4. Jelentkezés a Játékra

A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt teljesítik a nyereményjáték feltételeit:

 

  • követik a JANKA és Hegyes Bertalan Instagram oldalát

  • mindkét oldalon, kommentben meghívják ismerősüket a játékba

  • likeolják a nyereményjáték posztot mindkét oldalon

   5. Nyeremény

A játék során az alábbi nyereményt sorsoljuk ki:

 

1 db Oversize férfi póló (szín: fehér, méret: one size)

1 db férfi ásványkarkötő

 

A nyeremény másra át nem ruházható!

 

    6. Sorsolás

A sorsolás egy erre kitalált, hitelesített felületen történik 2022.01.20-án. Erről képernyőfelvétel készül, és a JANKA Instagram oldal mystoryjában lesz közzétéve.

 

   7. Nyertes értesítése

A nyerteseket a JANKA Instagram oldalán, valamint privát üzenetben is értesítjük. Amennyiben a fentieknek a nyertes nem tesz eleget, a nyeremény átvétele meghiúsul, és a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és Németh Janka egyéni vállalkozót semmilyen további felelősség nem terheli.

 

 

   8. Felelősség kizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a JANKA nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a JANKA-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A JANKA kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A JANKA nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldalak technikai okokból időszakosan nem érhetőek el.

 

   9. Jelen szabályzat elfogadása

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét Németh Janka egyéni vállalkozó az adott nyereményjátékot közzétevő JANKA Instagram oldalán a nyilvánosságra hozza.

 

 

Kelt: Budapest, 2022.január 08.